𝗨𝗹𝗮𝗽 𝗻𝗴 𝗦𝗢𝟮 𝗺𝘂𝗹𝗮 𝗞𝗮𝗻𝗹𝗮𝗼𝗻, 𝗻𝗮𝗸𝗮𝗮𝗽𝗲𝗸𝘁𝗼 𝘀𝗮 𝗩𝗶𝘀𝗮𝘆𝗮𝘀, 𝗠𝗶𝗻𝗱𝗮𝗻𝗮𝗼, 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻

0 / 5
𝗨𝗹𝗮𝗽 𝗻𝗴 𝗦𝗢𝟮 𝗺𝘂𝗹𝗮 𝗞𝗮𝗻𝗹𝗮𝗼𝗻, 𝗻𝗮𝗸𝗮𝗮𝗽𝗲𝗸𝘁𝗼 𝘀𝗮 𝗩𝗶𝘀𝗮𝘆𝗮𝘀, 𝗠𝗶𝗻𝗱𝗮𝗻𝗮𝗼, 𝗣𝗮𝗹𝗮𝘄𝗮𝗻

Alerto sa SO2 mula sa Bulkang Kanlaon; apektado ang Visayas, Mindanao, Palawan at Southern Luzon. Alamin ang mga hakbang sa kaligtasan.

Ayon sa forecast ng Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), umabot na ang sulfur dioxide (SO2) mula sa Bulkang Kanlaon sa mga rehiyon ng Visayas, Mindanao, Palawan, at Southern Luzon.

Para maprotektahan ang kalusugan laban sa mataas na antas ng SO2, narito ang ilang mahahalagang tips:

1. Kaligtasan Muna: Hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Iwasan ang paglabas lalo na kung mataas ang antas ng SO2.
2. Magsuot ng Mask: Kung talagang kinakailangan lumabas, magsuot ng N95 o mas mataas na uri ng mask para sa proteksyon.
3. Saradong Bintana at Pinto: Panatilihing nakasarado ang mga bintana at pinto upang hindi makapasok ang nakalalasong hangin.
4. Malinis na Hangin: Kung maaari, gumamit ng air purifier o humanap ng lugar na malayo sa polusyon.
5. Konsulta sa Doktor: Kung nakararanas ng sintomas tulad ng ubo, hirap sa paghinga, o pananakit ng dibdib, magpakonsulta agad.
6. Uminom ng Tubig: Ang pag-inom ng maraming tubig ay makatutulong sa paglabas ng mga toxins sa katawan.
7. Sundin ang Otoridad: Makinig at sumunod sa mga tagubilin mula sa lokal na pamahalaan o ahensya para sa kaligtasan.

Manatiling alerto at maagap para sa kalusugan at kaligtasan sa ganitong sitwasyon. Ang mga hakbang na ito ay magbibigay ng proteksyon laban sa masamang epekto ng sulfur dioxide mula sa Bulkang Kanlaon.

Source: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ECMWF IFS/Windy.com