Isang Tahimik na Epidemya na Umuusbong: Ang Tumataas na Alalahanin sa Kalusugan ng Isip

0 / 5
Isang Tahimik na Epidemya na Umuusbong: Ang Tumataas na Alalahanin sa Kalusugan ng Isip

Alamin ang lumalalang isyu ng kalusugan ng isip sa Pilipinas at kung paano ang kolektibong aksyon at suporta ng komunidad ay makakatulong sa pagtugon sa suliraning ito.

Sa pag-usbong ng mundo mula sa mga anino ng pandemyang COVID-19, isang malinaw at malawakang hamon ang unti-unting dumarami: Ang tahimik at kahit paano'y pangingibabaw na epidemya ng mga suliraning pangkalusugan ng isipan ay unti-unting nabubuo.

Ang mga kamakailang datos ay naglalabas ng nakababahalang estadistika. Sa buong mundo, ini-estimate ng World Health Organization (WHO) na isa sa bawat walong tao ay may suliraning pangkalusugan ng isipan.

Sa Pilipinas, aamin ang 41% ng mga Prosumer na Pilipino (mga mamimili na nangunguna sa mga bagong trend, asal, paniniwala, at ugali; na bumubuo ng 15 hanggang 20% ng populasyon) na nilalabanan ang mga suliranin sa kalusugan ng isipan. Mataas ito, umaabot ng 73%, sa mga Gen-Z na Pilipino, na nagpapahiwatig na mas malamang silang maranasan ang mga kondisyon sa kalusugan ng isipan kaysa sa karaniwang Pilipino.

Sa 95% ng mga Prosumer na Pilipino na sumasang-ayon na ang kalusugan ng isipan ay isa sa pinakamahalagang suliranin ng ating panahon, at 91% na nagsasabing "ang kalusugan ng isipan ay kasama ng kahalagahan ng pisikal na kalusugan," ito ay kagyat na dapat na resolbahin ang problemang ito.

Ang mas malaking suliranin ay ang mga sosyal na stigma at takot na maunawaan at husgahan, na nagiging sanhi kung bakit ang mga may suliraning pangkalusugan ng isipan ay nananatiling nagdurusa sa katahimikan. Ang pitong porsyento (70%) sa kanila ay nagtatangkang itago ang kanilang tunay na emosyon upang magtago sa lipunan at sa mga sitwasyon sa trabaho, nagpapakita ng isang huwaran ng kapanatagan sa halip. Dahil sa pagpapanggap, ang mga taong nakaka-interact sa kanila ay hindi nakakakita kung gaano kahirap ang kanilang problema, at samakatuwid ay napapalampas ang mga kondisyon sa kalusugan ng isipan bilang mga pansamantalang damdamin o inuugma ito sa henerasyon na "mahina."

Ang maling kaisipang ang kalusugan ng isip ay isang pagpili, at ang mga tao ay maaaring "magtiis" o "piliting maging mas mabuti" sa kanilang sarili, ay lalong nagiging sagabal sa bukasang pag-uusap. Bilang resulta, ang mga may suliraning pangkalusugan ng isip ay nagiging nag-iisa at napapalayo sa tulong na kanilang kinakailangan.

Bagaman ang mga pandaigdigang isyu tulad ng inflation at klima ng sosyo-pulitika ay nagbibigay ng mental na stress, ang mga personal na alalahanin tulad ng relasyon sa pamilya, personal na katiyakan sa pinansyal, at seguridad sa trabaho ay mas nakakaapekto sa mga tao sa mas malalim na antas. Halos kalahati (49%) ng mga Prosumer na Pilipino ang nakakakilala ng personal at pampamilyang sitwasyon bilang pangunahing salik na nakakaapekto sa kanilang personal na kaginhawaan. Sa kumparasyon, 20% lamang ang nagtukoy sa sitwasyong pang-ekonomiya bilang may pinakamalaking epekto sa kanilang kalusugan ng isip, at ang pandemyang COVID-19 ay kinilala lamang ng 18% bilang nagdudulot sa kanila ng maraming mental na stress.

"Ang landas patungo sa pag-usbong ay nangangailangan ng kolektibong aksyon. Ang mga pampubliko at pribadong entidad na nagtataguyod ng matibay na mga sistema ng suporta ay isang hakbang na malapit na sa pagsusulong ng mga suliraning pangkalusugan ng isipan. Sa Havas Ortega, binubuksan namin ang usapan sa pangangalaga sa sarili at pagpapahinga sa pamamagitan ng aming TALK Initiative. Mayroon din kaming programa para sa tulong sa empleyado na nagbibigay daan sa aming mga taong may suliraning pangkalusugan ng isip na hindi lamang mabuhay sa trabaho kundi maging buo at umunlad," ani Jos Ortega, tagapangulo at CEO ng Havas Ortega.

Para sa mga kumpanya at brand ng Pilipino, ang pagsunod sa Philippine Mental Health Law ay simula lamang. Ngunit kinakailangan itong lumampas sa simpleng pagsunod sa batas: Ang pagkilala na ang mga empleyado ay may pangangailangang pisikal at pangkalusugang pangkalahatan ay ang pundasyon ng pagtulong sa kanilang pag-unlad bilang mga indibidwal.

Idinagdag ni Ortega: "Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kapaligiran na nagtataguyod ng mga diskusyon sa kalusugan ng isip sa pamamagitan ng advertising at marketing, ang mga negosyo ay maaaring manguna sa pagsugpo sa tahimik na epidemya ng mga suliranin sa kalusugan ng isip - tiyakin ang mas maliwanag, mas malusog na kinabukasan para sa lahat ng mga Pilipino."