Saso Nahihirapan sa Evian Championship: Lags Behind by 7

Saso Nahihirapan sa Evian Championship: Lags Behind by 7

12 Jul, 2024 7 mins read 43 views

Si Yuka Saso ay nag-struggle sa Evian Championship, nagtapos ng 71 at may 7 strokes na pagkukulang mula sa mga lider. Basahin ang mga detalye!