Editor's picked

'Pinaluwag ang mga Hadlang sa Importasyon ng Agrikultura'

'Pinaluwag ang mga Hadlang sa Importasyon ng Agrikultura'

22 Apr, 2024 19 mins read 0 views

Sa gitna ng mga limitasyon na nagpapataas sa mga gastos ng importasyon at nagpapabawas sa suplay ng mga produktong pang-agrikultura, iniutos ni Pangulong Marcos ang pagtanggal ng mga hindi-taripang hadlang sa importasyon ng mga produktong agrikultural at pagsasapanahon ng mga administratibong proseso upang tugunan ang pagtaas ng presyo ng mga kalakal.