Ano ang Pertussis o Whooping Cough?

0 / 5
Ano ang Pertussis o Whooping Cough?

Data mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas ay nagpapakita na mayroong 453 na kaso ng Pertussis noong unang 10 linggo ng 2024.

Ito ay isang malaking pagtaas kumpara sa nakaraang mga taon sa parehong panahon — ang mga taon ng pandemya na 2021 at 2022 ay mayroon lamang pitong at dalawang kaso ayon sa pagkakasunod, samantalang ang mga taon bago ang pandemya na 2019 at 2020 ay may 52 at 27 kaso ayon sa pagkakasunod.

Noong Marso 21, ang pamahalaan ng Quezon City ay nagdeklara ng isang outbreak ng Pertussis matapos makapagtala ng 23 na kaso mula simula ng taon, kabilang na ang apat na pagkamatay ng mga sanggol.

Noong panahong ito ng taon noong 2023, wala pang kaso ng Pertussis sa lungsod, bagaman natapos ang taon na may 27 kaso at tatlong mga pagkamatay.

Ang Pertussis, na kilala rin bilang Whooping Cough, ay isang napakakontagiosong impeksyon sa respiratory tract na sanhi ng Bordetella Pertussis Bacteria na maaaring gamutin sa pamamagitan ng mga antibiotic.

Ayon sa World Health Organization (WHO), ang Pertussis ay kumakalat sa pamamagitan ng mga droplets na nalilikha sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahin, habang ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sa Estados Unidos ay nagsasabing maaari itong kumalat kapag ang mga tao ay nagbabahagi ng parehong espasyo sa paghinga sa malapitang kalapitan.

Kaugnay: DOH hinihikayat ang pagbabakuna habang tumaas ang mga kaso ng tigdas, pertussis

Ang bacteria ay dumidikit sa cilia na pumupuno sa bahagi ng itaas na respiratory system at naglalabas ng mga toxin na sumisira sa cilia at nagdudulot ng pamamaga sa mga daanan ng hangin.

Ang mga sanggol ang pinaka-nakakaranas ng panganib sa Pertussis, na isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit at kamatayan para sa mga nasa edad na ito.

Ang mga regular na sintomas ay kasama ang bahagyang lagnat, tulo o stuffy na ilong, at ubo na lumitaw mga isang linggo matapos ang impeksyon. Ang isa sa karaniwang komplikasyon ay ang Pneumonia, samantalang sinasabi ng WHO na bihirang magkaroon ng seizures at brain disease ang mga taong may Pertussis.

Ang sakit ay nagmula sa pangalan nito dahil sa tipikal na mga kaso ng ubo na lumalabas sa isang hacking cough bago sumunod ang pag-ubo. Ang ubo ay maaari ring magdulot ng pagtatae, pagkapagod, at problema sa paghinga.

Sinabi ng WHO na ang mga taong may Pertussis ay pinaka-konti ang pagkalat sa loob ng tatlong linggo mula sa simula ng pag-ubo. Ang ilang mga bata ay may ubo na tumatagal ng isang o dalawang buwan.

Sinabi ng CDC na ang mga taong nagpabakuna laban sa Pertussis ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng matagalang pag-ubo (kasama ang pag-ubo at pagtatae) habang mas mababa ang tsansang magkaroon ng Apnea at Cyanosis ang mga sanggol at bata.

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkalat ng Pertussis ay sa pamamagitan ng pagtakip sa bibig kapag bumahin, mas maganda kung gamit ang tissue na agad itatapon, o pagtakip sa itaas na manggas o siko (hindi ang mga kamay), at palaging paghuhugas ng kamay. — may ulat mula kay Gaea Katreena Cabico

### Paliwanag: Ano ang Pertussis o Whooping Cough?

Data mula sa Kagawaran ng Kalusugan ng Pilipinas ay nagpapakita na mayroong 453 na kaso ng Pertussis noong unang 10 linggo ng 2024.

Ito ay isang malaking pagtaas kumpara sa nakaraang mga taon sa parehong panahon — ang mga taon ng pandemya na 2021 at 2022 ay mayroon lamang pitong at dalawang kaso ayon sa pagkakasunod, samantalang ang mga taon bago ang pandemya na 2019 at 2020 ay may 52 at 27 kaso ayon sa pagkakasunod.

Noong Marso 21, ang pamahalaan ng Quezon City ay nagdeklara ng isang outbreak ng Pertussis matapos makapagtala ng 23 na kaso mula simula ng taon, kabilang na ang apat na pagkamatay ng mga sanggol.

Noong panahong ito ng taon noong 2023, wala pang kaso ng Pertussis sa lungsod, bagaman natapos ang taon na may 27 kaso at tatlong mga pagkamatay.

Ang Pertussis, na kilala rin bilang Whooping Cough, ay isang napakakontagiosong impeksyon sa respiratory tract na sanhi ng Bordetella Pertussis Bacteria na maaaring gamutin sa pamamagitan ng mga antibiotic.

Ayon sa World Health Organization (WHO), ang Pertussis ay kumakalat sa pamamagitan ng mga droplets na nalilikha sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahin, habang ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sa Estados Unidos ay nagsasabing maaari itong kumalat kapag ang mga tao ay nagbabahagi ng parehong espasyo sa paghinga sa malapitang kalapitan.

Kaugnay: DOH hinihikayat ang pagbabakuna habang tumaas ang mga kaso ng tigdas, pertussis

Ang bacteria ay dumidikit sa cilia na pumupuno sa bahagi ng itaas na respiratory system at naglalabas ng mga toxin na sumisira sa cilia at nagdudulot ng pamamaga sa mga daanan ng hangin.

Ang mga sanggol ang pinaka-nakakaranas ng panganib sa Pertussis, na isa sa mga pangunahing sanhi ng sakit at kamatayan para sa mga nasa edad na ito.

Ang mga regular na sintomas ay kasama ang bahagyang lagnat, tulo o stuffy na ilong, at ubo na lumitaw mga isang linggo matapos ang impeksyon. Ang isa sa karaniwang komplikasyon ay ang Pneumonia, samantalang sinasabi ng WHO na bihirang magkaroon ng seizures at brain disease ang mga taong may Pertussis.

Ang sakit ay nagmula sa pangalan nito dahil sa tipikal na mga kaso ng ubo na lumalabas sa isang hacking cough bago sumunod ang pag-ubo. Ang ubo ay maaari ring magdulot ng pagtatae, pagkapagod, at problema sa paghinga.

Sinabi ng WHO na ang mga taong may Pertussis ay pinaka-konti ang pagkalat sa loob ng tatlong linggo mula sa simula ng pag-ubo. Ang ilang mga bata ay may ubo na tumatagal ng isang o dalawang buwan.

Sinabi ng CDC na ang mga taong nagpabakuna laban sa Pertussis ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng matagalang pag-ubo (kasama ang pag-ubo at pagtatae) habang mas mababa ang tsansang magkaroon ng Apnea at Cyanosis ang mga sanggol at bata.

Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagkalat ng Pertussis ay sa pamamagitan ng pagtakip sa bibig kapag bumahin, mas maganda kung gamit ang tissue na agad itatapon, o pagtakip sa itaas na manggas o siko (hindi ang mga kamay), at palaging paghuhugas ng kamay. — may ulat mula kay Gaea Katreena Cabico